Clip giới thiệu một số kĩ thuật tự vệ ngoài đường phố:

[youtube-subscribe]

Dù là kĩ thuật gì đi chăng nữa thì việc phán đoán và xử lý nhanh tình huống luôn là số một. Lúc đó, nếu có là đơn giản cũng sẽ trở thành sự nguy hiểm lớn.