Chân Tử Đan biểu diễn ngũ hình quyền. Những đòn thế này không nằm trong hệ thống Vịnh Xuân Quyền nhưng chúng ta đều biết Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật hành động nên việc am hiểu nhiều môn võ không có gì là lạ với anh.

Xem thêm: Chung Tử Đơn đã luyện tập Vịnh Xuân Quyền như thế nào để đóng phim?

Chân Tử Đan biểu diễn ngũ hình quyền
Chân Tử Đan trong phim Ngoạ Hổ tàn long 2

Trên đây là video ghi lại quá trình tập luyện Ngũ hình quyền của Chân Tử Đan, mời các bạn cùng xem.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!