Category: Đối Luyện

Đấm liên hoàn - đấm tam tinh 2

Đấm tam tinh – Đấm liên hoàn

Đấm tam tinh là một cách đấm dựa trên kỹ thuật cơ bản của cú đấm Nhật tự xung quyền. Khi đã tập đấm từng cú đấm đơn một cách thuần thục, trên nguyên...

Tầm Kiều - Bàng Lập 2

Bàng Lập

Tầm Kiều là bài quyền thứ 2 trong Vịnh Xuân Quyền, là một bài tập nâng cao và đòi hỏi người tập phải thuần thục các động tác cơ bản. Trong Video này, AD muốn...