Linh giác, niêm thủ (tay dính) là một phương pháp tập luyện độc đáo của Vịnh Xuân Quyền, nhằm phát triển độ linh của xúc giác, dựa trên sự mềm dẻo, khéo léo.