Loading...

Quay ngược lại thời gian một tí :D, vào năm 1995 nhận lời mời từ Samuel Kwok 2 sư phụ Diệp Chuẩn và Diệp Chính sang Chicago – Mỹ dự một cuôc hội thảo về Vịnh Xuân Quyền do Samuel Kwok tổ chức. Cuộc hội thảo diễn ra hết sức tốt đẹp, duy chỉ có một điều bất

Trương trình VTV3 “Những truyện lạ Việt Nam” có làm 1 buổi phỏng vấn về Vĩnh Xuân Quyền Việt Nam với võ sư Nguyễn Ngọc Nội. Võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã thể hiện nội công thâm hậu của mình trong bài tập 108. VTV3’s Believe It or Not had an interview with Wing Chun