Loading...

Vịnh Xuân Quyền có cả thảy 18 thế tay, mỗi thế tay đều là sự tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế chiến đấu và luyện tập hàng ngày. Và để cấu thành nên môn võ Vịnh Xuân Quyền, các sư phụ đã dựa vào 18 thế tay tạo ra các đòn thế, bài quyền