Category: Lục Điểm Bán Côn

luc diem ban con 1

Lục điểm bán côn

Theo lịch sử Vĩnh Xuân có để lại 2 bài binh khí là lục điểm bán côn và bát trảm đao. Hệ thống Vĩnh Xuân Việt Nam ít khi thấy nhắc đến 2 loại...