Loading...

Quay ngược lại thời gian một tí :D, vào năm 1995 nhận lời mời từ Samuel Kwok 2 sư phụ Diệp Chuẩn và Diệp Chính sang Chicago – Mỹ dự một cuôc hội thảo về Vịnh Xuân Quyền do Samuel Kwok tổ chức. Cuộc hội thảo diễn ra hết sức tốt đẹp, duy chỉ có một điều bất