Category: Tàng Kinh Các

chung tu don hong kim bao 0

Tam liên thủ

Các bạn biết đấy, Vĩnh Xuân thiên về tốc độ vì thế mỗi đòn đánh của Vĩnh Xuân phải gọn và ngắn nhất. Trong Vĩnh Xuân có cái gọi là “Tam liên thủ” tức...

cu nguyen te cong 1

Cụ Tế Công tiếp Pak sifu

Trước đây có một ông quan Tuần phủ tên là Cung Đình Vận, vốn là người ham thích võ nghệ. Tự quan cũng biết võ và rất thích học võ. Quan thuê riêng thầy...

ly tieu long 0

Why Bruce Lee left Wing Chun

By Eric Oram Inside Kung Fu Magazine Prevented by Yip Man from learning the “entire” wing chun system, Bruce Lee was left to his own inventions. What he created was a style based on...

doi tay cua Vinh Xuan 0

Đôi tay của Vĩnh Xuân Quyền

Cố Võ Sư . Hồ Nam Long, Truyền môn nhân đời thứ nhất của Quyền sư Hồ Hải Long Mỗi môn phái võ thuật xưa nay, đều có những kỹ thuật và những động...

chi nhu chi cuong 0

Chí nhu – Chí cương

Vĩnh Xuân phái là một môn phái chính tông, có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Môn phái này được truyền vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 20....