Category: Tàng Kinh Các

Tư thế đứng của sư phụ Diệp Vấn 0

Thủ lưu trung

Trong Vịnh Xuân Quyền có một câu nói, đó là: “Thủ Lưu Trung“, câu này có nghĩa là hai tay đặt ở trước ngực, một tay trên, một tay dưới, một tay quyền, một tay chưởng...

tau hoa nhap ma 0

Tẩu hỏa nhập ma

Về vấn đề này, mình không dám bàn luận, chỉ đưa ra những điểm cơ bản, các bạn có thể tham khảo, đúng sai tuỳ các bạn quyết định. Sau đây là một số...