Loading...

Võ Đường Vĩnh Xuân Châu Phong được thành lập vào ngày 23/06/2013 Chủ nhiệm Võ Đường ( Võ Sư Nguyễn Châu Phong ). Hiện nay Thầy Châu Phong trực tiếp giảng dạy cùng các trợ giảng của Thầy. Nguồn gốc hệ thống kỹ thuật Vĩnh Xuân Quyền của Thầy Nguyễn Châu Phong được truyền lại