Loading...

Để các bạn dễ hình dung hơn, tại sao lại chọn luyện Vịnh Xuân Quyền cho việc tự vệ bản thân mời các bạn xem video dưới đây: Tiến sĩ Thomas Ngai trên trang “https://ultimatemartialarts.com.au/why-do-i-train-wing-chun/” chia sẻ: I have been training in martial arts for many years and during this time I have seen many