Trong video này người hướng dẫn đã sử dụng các phương pháp đỡ gạt bằng tay cơ bản của Vĩnh Xuân.  Các bạn có thể xem 18 thế tay cơ bản của Vĩnh Xuân tại địa chỉ http://video.lophocvinhxuan.com/2013/04/30/gioi-thieu-18-the-tay-trong-vinh-xuan.html

Dưới đây là video hướng dẫn bạn tập đỡ đòn tấn công bằng tay trong Vĩnh Xuân. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!