Đây là bài Tiểu Niệm Đầu do sư phụ Peter Phạm đánh vào một dịp mùa đông rét “căm căm”. Mình rất thích phong cách và lối đánh của sư phụ và mình nghĩ rằng các anh em cũng thế.

Chúc ae luyện tập vui vẻ!