Nói tới Vĩnh Xuân Quyền là nói tới bài Thủ đầu quyền, tập thủ đầu quyền chưa đúng thì tập bất kì cái gì khác của Vĩnh Xuân cũng không đúng.

Mình thấy mỗi dòng phái có nét khác nhau nên giới thiệu nên đây những bài thủ đầu quyền của các dòng phái khác nhau. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

[youtube-subscribe]

[youtube-subscribe]