Hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng ta có 1 bài giảng về Linh giác của Vĩnh Xuân rất đầy đủ. Khi Vĩnh Xuân được đưa lên bài giảng có nghĩa là mọi thứ sẽ phải rõ ràng. Chúc các bạn tập Vĩnh Xuân vui vẻ nhé!

Ông sư phụ này nói tiếng Anh cũng không đến nỗi khó hiểu lắm đâu. Với lại có hình ảnh minh họa và có bài tập thực hành ngay nên cũng dễ hiểu lắm.