Tiểu Niệm Đầu là bài học đầu tiên và quan trọng nhất đối với những ai tập Vịnh Xuân. Áp dụng Tiểu Niệm Đầu của Vịnh Xuân Quyền vào thực tế của Master Wong.

Đây là những động tác rất thực tế, mang tính ứng dụng cao. Trong thực tế phải có sự di chuyển và áp dụng tốt bộ pháp hơn đối thủ.

Các bạn theo dõi nhé!

[youtube-subscribe]