Trên thực tế, việc chiến đấu luôn khác xa với việc luyện tập. Bất kì mọi đòn thế bạn được học và được tập cần phải được áp dụng một cách thuần thục và bài bản trong chiến đấu.

Q Huy tập luyện với mộc nhân

Xem video này bạn sẽ hiểu cách áp dụng một số đòn Vĩnh Xuân Mộc nhân vào việc chiến đấu thực sự nó sẽ như thế nào.

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!