Thưa các bạn!

Bảy kỹ thuật cùi chỏ trên nằm rải rác trong cả ba quyền sáo căn bản của môn phái Vịnh Xuân. Các đòn trỏ rất hữu hiệu trong các bài tự vệ chống ôm trước, ôm sau,… Các thế đánh có uy lực và mức độ hiểm hóc cao (người tập cần cân nhắc; nếu không thật cần thiết thì không nên dùng; hoặc có sử dụng cũng nên nương lực…)

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Trong quyền sáo cải biên, 7 kỹ thuật cùi chỏ hiện nay của Vịnh Xuân là:

  1. Cát Trửu: dùng cùi chỏ đánh từ trên đầu xuống.
  2. Quải Trửu: là đòn cùi chỏ thúc ngang.
  3. Bãi Trửu: dùng cùi chỏ đánh xéo.
  4. Lan Thủ: gập gắp cùi chỏ để đánh bằng cánh tay trước (đòn này có một số dòng không xếp vào đòn chỏ; nên thực ra chỉ còn 6 đòn chỏ trong Vịnh Xuân).
  5. Bình Trửu: dùng cùi chỏ tạt ngang.
  6. Hậu Trửu: đòn cùi chỏ đánh về phía sau.
  7. Trực Lạc: Trửu đánh bằng cùi chỏ thẳng đứng thốc xuống.

Thân ái!
Nguồn: sư phụ Hiếu