Video trên đây là 5 kỹ thuật tương đối nâng cao giúp bạn tăng cường khả năng tự vệ ở ngoài đời. Cuộc sống có những tình huống chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Hãy tập luyện cho mình một số kĩ thuật Vịnh Xuân để có thể tự vệ tốt nhất.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!