Vịnh Xuân là một môn võ thuật tự vệ của hệ thống võ thuật Trung Quốc. Môn võ này có thể phù hợp với rất nhiều người, nó dễ dàng luyện tập và tiến bộ nhanh chóng trong 1 thời gian ngắn. Nó chủ yếu giúp chúng ta phòng vệ ở cự ly gần