Loading...

Năm 2017 được nhiều người cho là năm “tai tiếng” của võ thuật truyền thống. Nhiều môn phái bị công kích, nghi ngờ về khả năng thực chiến, không ít môn sinh và cả võ sư vỡ mộng, rời bỏ môn phái. Trong giây phút khó khăn này thì niềm tin lại thêm một lần được thử thách, bởi học võ là học cả một nền văn hóa, đâu chỉ có đấm với đá?