7 kĩ thuật cùi trỏ trong Vịnh Xuân Quyền

Thưa các bạn!

Bảy kỹ thuật cùi chỏ trên nằm rải rác trong cả ba quyền sáo căn bản của môn phái Vịnh Xuân. Các đòn trỏ rất hữu hiệu trong các bài tự vệ chống ôm trước, ôm sau,... Các thế đánh có uy lực và mức độ hiểm hóc cao (người tập cần cân nhắc; nếu không thật cần thiết thì không nên dùng; hoặc có sử dụng cũng nên nương lực...)

Võ sư Bùi Trung Hiếu

Võ sư Bùi Trung Hiếu

Trong quyền sáo cải biên, 7 kỹ thuật cùi chỏ hiện nay của Vịnh Xuân là:

  1. Cát Trửu: dùng cùi chỏ đánh từ trên đầu xuống.
  2. Quải Trửu: là đòn cùi chỏ thúc ngang.
  3. Bãi Trửu: dùng cùi chỏ đánh xéo.
  4. Lan Thủ: gập gắp cùi chỏ để đánh bằng cánh tay trước (đòn này có một số dòng không xếp vào đòn chỏ; nên thực ra chỉ còn 6 đòn chỏ trong Vịnh Xuân).
  5. Bình Trửu: dùng cùi chỏ tạt ngang.
  6. Hậu Trửu: đòn cùi chỏ đánh về phía sau.
  7. Trực Lạc: Trửu đánh bằng cùi chỏ thẳng đứng thốc xuống.

Thân ái!
Nguồn: sư phụ Hiếu

AD

Tôi muốn mang lại cho các bạn những bài học Vịnh Xuân hay nhất. Một thư viện về Vịnh Xuân mà các bạn có thể tìm thấy những thông tin giá trị cho việc học tập và rèn luyện. Nếu có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới Vịnh Xuân, các bạn hãy nhắn tin cho mình. Thân ái!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Điền kết quả đúng yêu cầu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.