Loading...

Vịnh Xuân Quyền được phổ biến và luyện tập trên toàn thế giới bởi nó mang lại cho người tập một sức khoẻ tốt, một trí tuệ minh mẫn để làm việc. Nó dựa trên những phương pháp luyện tập đơn giản, ngắn gọn và xúc tích. Frances Straumietis nhờ luyện tập Vịnh Xuân Quyền đã

Bài quyền Tiểu Niệm Đầu là bài quyền đầu tiên, cơ bản. Bài quyền này (còn có những tên gọi khác như Tiểu luyện đầu, Tiểu hình ý, Tam bái phật), là căn bản để môn sinh thành thạo những thủ pháp đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền như: than thủ, bàng thủ, cổn thủ,