Loading...

Trong Vịnh Xuân Quyền có một câu nói, đó là: “Thủ Lưu Trung“, câu này có nghĩa là hai tay đặt ở trước ngực, một tay trên, một tay dưới, một tay quyền, một tay chưởng (Tay Vấn trước tay Hộ sau). Dù tấn công hay phòng ngự (Ảnh sưu tầm) Và ở đây luôn hình thành