Trang chủ Dòng Phái Giới thiệu về võ đường Vĩnh xuân Ngô Gia

Giới thiệu về võ đường Vĩnh xuân Ngô Gia

110
1

IV. Môn quy Võ phái Vĩnh Xuân Ngô Gia

1. Không làm điều ác, không truyền dạy cho người không có tâm, đức.

2. Tuân thủ pháp luận và truyền thống đạo đức của người võ sinh.

3. Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ các huynh, đệ đồng môn.

4. Tôn sư, trọng đạo, coi đồng môn như cốt nhục.

5. Sống ngay thẳng, trung thực, tu thân, trau dồi bản lĩnh.

V. Môn pháp Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia.

1. Tên gọi – Tôn chỉ – Mục đích – nhiệm vụ.

Điều 1. Tên gọi: Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia

Điều 2. Tôn chỉ: Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia kết nạp và thu nhận nhưng người yêu thích và tự nguyện tham gia tập luyện trong và ngoài nước.

Võ đường chịu sự quản lý của Hội võ thuật Hà Nội và các cơ quan quản lý hành chính của ngành thể dục thể thao, tuân thủ pháp luật của nhà nước.

Điều 3. Mục đích. phổ biến rộng rãi tinh hoa võ học của Vĩnh Xuân Ngô Gia tới mọi tầng lớp thanh, thiếu niên và học sinh.

Điều 4. Nhiệm vụ: mở rộng và phát triển Võ đường mới, tuyên truyền lợi ích và tác dụng của tập luyện võ thuật đối với thanh, thiếu niên và học sinh thông qua đó giáo dục đạo đức, nhân cách cho người tập. Liên lạc, giao lưu với các hệ phái của Vĩnh Xuân trên toàn quốc, nhằm hợp nhất Vĩnh Xuân thành một môn phái thống nhất. Tham gia thi đấu biểu diễn tại các hội diễn võ thuật của Thành phố; Theo sát các chủ trương, đường lối của Hội Võ thuật Hà Nội; Đoàn kết tốt với các Võ phái khác, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau khi có điều kiện.

2. Cơ cấu, quyên hạn, nhiệm vụ các ban

Điều 5. Cơ cấu tổ chức Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia

Chủ nhiệm Võ đường.

Phó chủ nhiệm Võ đường.

Cố vấn Võ đường.

Ban chuyên môn.

Ban tài chính, đối ngoại, tuyên truyền.

Ban kiểm tra, thi đua, khen thưởng.

Ban liên lạc, lễ tiết.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

1. quyền hạn

– Chủ nhiệm Võ đường: là người có quyết định cao nhất trong việc điều hành các hoạt động của Võ phái, là người chịu trách nhiệm trước Hội võ thuật Hà nội về toàn bộ hoạt động của Võ phái trong nhiệm kỳ của mình.

– Phó chủ nhiệm Võ đường: là người trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành Võ phái, thông qua sự ủy nhiệm của chủ nhiệm Võ đường, phối hợp chặt chẽ với Chủ nhiệm trong các hoạt động của Võ phái, các phân đường.

– Cố vấn Võ đường: làm công tác tham mưu, giúp Chủ nhiệm, Phó chủ

nhiệm Võ đường hoàn thành tốt công việc của Võ phái. Đề xuất các kế hoạch

ngắn hạn và dài hạn trong chiến lược phát triển của Võ phái. Mở những lớp bồi dưỡng kiến thức cần thiết giúp võ sinh nâng cao trình độ và hoàn thiện năng lực, từ đó tìm kiếm, phát triền tiềm năng của võ sinh.

2. Nhiệm vụ

– Ban chuyên môn:

Soạn thảo giáo trình huấn luyện chung (do Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Võ đường thông qua).

Tổ chức các cuộc thi giao lưu, kiểm tra từng quý, hàng năm cho các phân đường;

Báo cáo kế hoạch hoạt động để Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm quyết định.

– Ban tài chính, đối ngoại, tuyên truyền:

Theo dõi và quản lý tất cả các hoạt động thu, chi của Võ đường;

Thực hiện công việc đối ngoại trong và ngoài Võ phái;

Tuyên truyền và phát triển võ phái tới mọi tầng lớp quần chúng trong và ngoài nước;

Thường xuyên báo cáo các hoạt động lên Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Võ đường.

– Ban kiểm tra, thi đua, khen thưởng:

Giám sát các hoạt động của các phân đường;

Kiểm tra, theo sát và phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh trong nội bộ Võ đường. Giải quyết, hòa giải những vấn đề đơn giản. Báo cáo những vấn đề phức tạp cho Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Võ đường;

Đề xuất các hình thức khen thương và kỷ luật đối với từng cá nhân để Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm quyết định.

– Ban liên lạc và lễ tiết

Tìm kiếm, liên lạc với những người cùng môn phái ở các chi nhánh của Võ phái trong phạm vi Hà Nội và cả nước.

Thông báo các chương trình hoạt động hàng quý, hàng năm của Võ phái tới các phân đường. Bảo đảm sự hoạt động thông suốt của Võ phái;

Tổ chức đón, tiếp khách của Võ đường trong các dịp, sự kiện đặc biệt.

1
2
3
4
5
6
7
Tôi muốn mang lại cho các bạn những bài học Vịnh Xuân hay nhất. Một thư viện về Vịnh Xuân mà các bạn có thể tìm thấy những thông tin giá trị cho việc học tập và rèn luyện. Nếu có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới Vịnh Xuân, các bạn hãy nhắn tin cho mình. Thân ái!

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.