Loading...

Trong thời gian qua, có một số bạn quí mến chi nhánh Vĩnh Xuân Nội gia Quyền hỏi chúng tôi về phương pháp thở. Như các bạn đã biết với Vĩnh Xuân Nội gia chúng tôi, một trong những trọng tâm trong công pháp và quyền thuật là luyện thở. Qua ý kiến của các

Kiềm dương tấn, còn gọi là Kiềm dương mã tự, Nhị tự kiềm dương mã là một thế tấn đặc thù của Vĩnh Xuân Quyền, bao gồm hai dạng thức là chính thân kiềm dương và trắc thân kiềm dương. Trong Vĩnh Xuân Quyền, tấn pháp được áp dụng thường xuyên nguyên lý chiều cao

Đây là môn võ dùng sự khéo léo để khống chế sức mạnh. Người tập dùng sự linh cảm nhanh nhạy của thân mình để bám dính theo từng đòn thế của đối phương rồi tìm ra sơ hở và tấn công. Đó không phải là cố theo đuổi mục tiêu khó với mà là