Home Bài Tập Bổ Trợ Di chuyển cơ bản trong chiến đấu của Vĩnh Xuân Quyền Hồng...

Di chuyển cơ bản trong chiến đấu của Vĩnh Xuân Quyền Hồng Kông

0
30

Đã xuất bản vào 20-09-2012

Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông: Tiểu Niệm Đầu
Đi Tấn Cơ Bản Trong Chiến Đấu
Liên Lạc HLV Hòa Nguyễn để mua DVD
Cách tập Tiểu Niệm Đầu Và Phân Thế Chiến Đấu –
Chi Phái Vịnh Xuân cụ Diệp Vấn Hồng Kông
Hệ Phái Diệp Vấn-Koo Sang và
Diệp Vấn-Diệp Chuẩn-Diệp Bùi
Võ sư Phú Phạm
Hosted by HLV Hòa Nguyễn
Liên Lạc HLV Hòa Nguyễn để mua DVD cách tập VXHK

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code