Home Tiêu Chỉ Biểu diễn Tiêu chỉ tuyệt kỷ của Vĩnh Xuân quyền dòng Diệp...

Biểu diễn Tiêu chỉ tuyệt kỷ của Vĩnh Xuân quyền dòng Diệp Vấn, Lương Đình

11
0

Biểu diễn bài Tiêu chỉ của sư phụ Lương Đĩnh

Tiêu chỉ là tuyệt kỷ của Vĩnh Xuân quyền dòng Diệp Vấn, Lương Đình. Muốn học được Tiêu chỉ, môn sinh phải qua cuộc khảo sát hạnh kiểm, vì Tiêu chỉ bao gồm các quyền pháp có khả năng gây thương tích trầm trọng cho địch thủ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here