Loading...

Vịnh Xuân Quyền là một môn võ ra đời ở Trung Quốc và được coi là một trong những môn thuộc Thiếu Lâm chính phái. Về lịch sử của môn võ này, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau, tuy vậy, dựa trên những tài liệu hiện có (có thể là chưa đầy đủ),