Monthly Archive: March 2013

Vĩnh xuân đối luyện 0

Vĩnh Xuân đối luyện

Là bài tập thật hấp dẫn, thực tế mà võ sinh nào mới tập Vĩnh Xuân cũng thích rèn luyện. Tất nhiên kết quả bài tập chỉ tốt khi võ sinh được trang bị...

Ngu hinh quyen 0

Đôi điều về Ngũ Hình Quyền

Ngũ Hình Quyền trong Vĩnh Xuân lấy hình tượng vận động của 5 con vật trong thiên nhiên là: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Vĩnh Xuân dùng sắc thái, hình ảnh của Long, Xà, Hổ,...

0

Đôi điều về Linh giác – Niêm thủ

Là phương pháp tập đặc sắc của những môn nội gia: Vĩnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền… Linh giác hay còn gọi là “Niêm dính”, là hình thức...

Mộc Nhân Thung 0

Đôi điều về Mộc Nhân Thung

Ở Việt Nam, đa số các chi lưu Vịnh Xuân đều dịch tên bài quyền này là Mộc Nhân Thung (木人舂). Thật ra tên gọi đúng phải là Mộc Nhân Trang (木人桩), phát âm...

0

Đôi điều về Tiêu Chỉ

Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo...

Tầm kiều 0

Đôi điều về Tầm Kiều

Như tên gọi của bài, tầm kiều (tìm cầu) chỉ rõ mục đích bài là tìm cây cầu nối giữa công và thủ, hoặc, tiếp được tay đối phương để từ đó phát hiện...