Home Tàng Kinh Các Chùm ảnh về Diệp Vấn do Chung Tử Đơn thủ vai

Chùm ảnh về Diệp Vấn do Chung Tử Đơn thủ vai

52
1

Chùm ảnh về bộ phim Diệp Vấn 2008 (ông là người phát triển môn võ Vịnh Xuân Quyền vang dội ở Hồng Kông và bây giờ là cả thế giới).

Cảm thấy đẹp!^^

2008-IPMan-001.jpg 2008-IPMan-002.jpg 2008-IPMan-003.jpg 2008-IPMan-004.jpg 2008-IPMan-005.jpg 2008-IPMan-006.jpg 2008-IPMan-007.jpg 2008-IPMan-008.jpg 2008-IPMan-009.jpg 2008-IPMan-010.jpg 2008-IPMan-011.jpg 2008-IPMan-012.jpg 2008-IPMan-013.jpg 2008-IPMan-014.jpg 2008-IPMan-015.jpg 2008-IPMan-016.jpg 2008-IPMan-017.jpg 2008-IPMan-018.jpg 2008-IPMan-020.jpg 2008-IPMan-021.jpg 2008-IPMan-022.jpg 2008-IPMan-023.jpg 2008-IPMan-024.jpg 2008-IPMan-025.jpg 2008-IPMan-026.jpg 2008-IPMan-028.jpg 2008-IPMan-029.jpg 2008-IPMan-031.jpg 2008-IPMan-032.jpg

2008-IPMan-034.jpg 2010-IMan2-001.jpg

2010-IMan2-002.jpg 2010-IMan2-003.jpg 2010-IMan2-004.jpg

1 COMMENT

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.