Tagged: vũng tàu

niem thu vinh xuan vung tau 0

Niêm thủ – Tay dính

“Tay dính” các bài tập được chúng tôi tạm chia thành hai phần: Tập phát triển cảm giác và bắt dính Tập các đòn tay dính – ra đòn và phá thế cân bằng....