Tagged: tiêu chỉ

Tiêu Chỉ trong Vĩnh Xuân Quyền 0

Tiêu chỉ phóng ngón tay

Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo...

tieu chi vinh xuan quyen 0

Video hướng dẫn tập bài Tiêu Chỉ

Tuy video hướng dẫn đánh bài Tiêu Chỉ này của những sư phụ người  Trung Quốc và mình nói thẳng quan điểm của mình là không thích tụi Trung Quốc cậy lớn bắt nạt...

0

Đôi điều về Tiêu Chỉ

Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo...