Tagged: thế tay

3

Hướng dẫn cách dùng Bàng thủ

Cách dùng Bàng thủ trong Vịnh Xuân “Bàng thủ” (hất, tạt qua bên) có lẽ là kỹ thuật thương hiệu hay nhận diện của Vịnh Xuân bởi vì hình dáng nổi bật có một...

Than thủ Vịnh Xuân Quyền 7

Hướng dẫn cách tập Than thủ

Kỹ thuật Than thủ trong Vịnh Xuân “Than thủ” (tản ra, gạt ra) được dùng đưa ra phía trước để gạt ra khi nhận hay tiếp xúc với tay đối phương, là kỹ thuật...

wing_chun_0113 6

Hai tay đánh đỡ đồng thời

Vịnh Xuân là thế này đấy, trong công có thủ, đánh đỡ đồng thời: Đến thì tiếp, đi thì tiễn biệt chỉ có thể là Vĩnh Xuân Quyền. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!...

2

Nhật tự xung quyền

Nói đến Vĩnh Xuân Quyền (VXQ) ai cũng nghe đến 1 thủ pháp cơ bản là Nhật tự xung quyền (NTXQ), trong bài viết này tôi xin mô tả về NTXQ theo sự tìm...