Tagged: than thủ

Than thủ Vịnh Xuân Quyền 7

Hướng dẫn cách tập Than thủ

Kỹ thuật Than thủ trong Vịnh Xuân “Than thủ” (tản ra, gạt ra) được dùng đưa ra phía trước để gạt ra khi nhận hay tiếp xúc với tay đối phương, là kỹ thuật...