Tagged: Quá trình luyện tập

Vịnh Xuân Quyền - câu chuyện của tôi 0

Vịnh Xuân là con đường

Thưa các bạn! Bài viết này có lẽ là tôi đã muốn đăng từ mấy tháng trước như một lời chúc Tết gửi tới tất cả các bạn yêu thích môn võ Vịnh Xuân...