Tagged: nguyễn tế vân

cu nguyen te cong 1

Cụ Tế Công tiếp Pak sifu

Trước đây có một ông quan Tuần phủ tên là Cung Đình Vận, vốn là người ham thích võ nghệ. Tự quan cũng biết võ và rất thích học võ. Quan thuê riêng thầy...

Danh sách các thế tay trong Vịnh Xuân Quyền 0

Thuật ngữ trong Vịnh Xuân Quyền

Đây là những thuật ngữ sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền. Rất tốt cho việc nghiên cứu tài liệu tiếng Trung và tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo dưới bảng sau: Tiếng...