Tagged: Hoàng Hoa Bảo

Danh sách các thế tay trong Vịnh Xuân Quyền 0

Thuật ngữ trong Vịnh Xuân Quyền

Đây là những thuật ngữ sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền. Rất tốt cho việc nghiên cứu tài liệu tiếng Trung và tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo dưới bảng sau: Tiếng...