Tagged: cầm nã thủ

cac dong tac khoa tay trong Vinh Xuan Quyen 0

Bài tập khoá tay nâng cao

Trong một số tình huống, chúng ta cần khống chế đối thủ của mình thì khoá tay là một trong những đòn lợi hại và nhanh chóng.  Nhưng để thực hiện được điều đó,...

Khoa tay trong vinh xuan Chau Phong 3

5 cách khóa tay

Chào các bạn! Trong phương pháp cận chiến của Vĩnh Xuân thì khóa tay là một trong những đòn hiệu quả cao nhằm khống chế đối thủ. Đây cũng là thủ pháp sử dụng...