Tagged: Bong sao

3

Hướng dẫn cách dùng Bàng thủ

Cách dùng Bàng thủ trong Vịnh Xuân “Bàng thủ” (hất, tạt qua bên) có lẽ là kỹ thuật thương hiệu hay nhận diện của Vịnh Xuân bởi vì hình dáng nổi bật có một...