Tagged: Bát Trảm Đao

Nguyễn Quang Yên 0

Nhìn lại 2016

Một năm nhìn lại, từ những cái tôi chưa làm được đến những gì tôi đã làm. Đầu tiên là việc đúc kết những kiến thức đã được học từ Vịnh Xuân, cho đến giai...

Song Tô Bát Trảm Đao 0

Giới thiệu về Bát Trảm Đao

Video này giới thiệu về bài Bát Trảm Đao của võ đường Vĩnh Xuân Tây Hồ, Hà Nội.  Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! (663) Các bạn đang đọc bài viết này từ website...