Hoàng Thuần Lương (áo đen), đại đệ tử của Diệp Vấn ở Hồng Kông