Lý Tiểu Long là một trong những học trò kiệt xuất của Diệp Vấn