Monthly Archive: May 2015

tau hoa nhap ma 0

Tẩu hỏa nhập ma

Về vấn đề này, mình không dám bàn luận, chỉ đưa ra những điểm cơ bản, các bạn có thể tham khảo, đúng sai tuỳ các bạn quyết định. Sau đây là một số...

Giao tay ngoài đơn tay 2

Giao tay ngoài đơn tay

Video tập bàn giao tay ngoài của Võ sư Đinh Trọng Thuỷ, chúc các bạn tập luyện vui vẻ sau những ngày nghỉ Lễ! (1124) Các bạn đang đọc bài viết này từ website...