Monthly Archive: January 2014

Song Tô Bát Trảm Đao 0

Giới thiệu về Bát Trảm Đao

Video này giới thiệu về bài Bát Trảm Đao của võ đường Vĩnh Xuân Tây Hồ, Hà Nội.  Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! (665) Các bạn đang đọc bài viết này từ website...