Monthly Archive: October 2013

chung tu don hong kim bao 0

Tam liên thủ

Các bạn biết đấy, Vĩnh Xuân thiên về tốc độ vì thế mỗi đòn đánh của Vĩnh Xuân phải gọn và ngắn nhất. Trong Vĩnh Xuân có cái gọi là “Tam liên thủ” tức...

tôi yêu vĩnh xuân 0

Tôi yêu Vĩnh Xuân

Xin chào! Lâu nay mình bận công việc chuyên môn, không viết bài về Vĩnh Xuân đều đặn. Thấy các bạn đều yêu thích Vĩnh Xuân và có hỏi mình về cách tập như...

diep van 3 1

Xem phim Diệp Vấn phần 3

Bộ phim này nói về thời trẻ của Diệp Vấn, khi ông bắt đầu được bố cho đi học Vịnh Xuân của Trần Hoa Thuận từ năm 13 tuổi. Sau này khi đi học ở...

tran van phung va de tu 0

Chan Van Fung and his students

Chan Van Phung (Trần Văn Phùng) The Vietnemese Master Chan Van Fung (1900-1987) began training under the leadership of Nguyen Te Kong in 1936. During his young years he studied in various martial arts...