Monthly Archive: September 2013

cu nguyen te cong 1

Cụ Tế Công tiếp Pak sifu

Trước đây có một ông quan Tuần phủ tên là Cung Đình Vận, vốn là người ham thích võ nghệ. Tự quan cũng biết võ và rất thích học võ. Quan thuê riêng thầy...

ly tieu long 0

Why Bruce Lee left Wing Chun

By Eric Oram Inside Kung Fu Magazine Prevented by Yip Man from learning the “entire” wing chun system, Bruce Lee was left to his own inventions. What he created was a style based on...

Khoa tay trong vinh xuan Chau Phong 3

5 cách khóa tay

Chào các bạn! Trong phương pháp cận chiến của Vĩnh Xuân thì khóa tay là một trong những đòn hiệu quả cao nhằm khống chế đối thủ. Đây cũng là thủ pháp sử dụng...