Monthly Archive: August 2013

doi tay cua Vinh Xuan 0

Đôi tay của Vĩnh Xuân Quyền

Cố Võ Sư . Hồ Nam Long, Truyền môn nhân đời thứ nhất của Quyền sư Hồ Hải Long Mỗi môn phái võ thuật xưa nay, đều có những kỹ thuật và những động...

di chuyen trong vinh xuan 0

Kỹ thuật di chuyển trong Vĩnh Xuân

Vũ gia thân pháp chú trọng vào thân pháp (phép dùng thân) trong vận động, thân pháp lại dựa trên nền tảng vững chắc của bộ pháp trong chuyển động, đấy chính là điểm...