Monthly Archive: July 2013

vinh xuan va muay thai 0

Vĩnh Xuân Quyền đấu với Muay

Bại! Có rất nhiều câu truyện về những cuộc thách đấu giữa Vĩnh Xuân và Muay của Thái. Tuy kết quả có lúc thắng lúc thua, nhưng suy cho cùng thì không có một...

Stéphane Serror 0

Vĩnh Xuân Tiêu chỉ

Đoạn video sau đây là hướng dẫn tập bài Tiêu Chỉ trong Vĩnh Xuân của sư phụ Stéphane Serror Stéphane Serror began his learning of Wing Chun Kung Fu at the age of 16 years....

chi nhu chi cuong 0

Chí nhu – Chí cương

Vĩnh Xuân phái là một môn phái chính tông, có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Môn phái này được truyền vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 20....

Câu truyện Vịnh Xuân 0

Câu truyện Vịnh Xuân

Another very own video from Phil Hartshorn, “Seeking the Bridge” features Cichon’s Wing Chun and Sifu Russell Cichon! Phil writes: Thank you Sifu Russ for being a part of this. Check out our website...