Monthly Archive: May 2013

Một vài chiêu Vĩnh Xuân Quyền 1

Một vài chiêu Vĩnh Xuân Quyền

Vịnh Xuân Quyền là một phái võ rất nổi tiếng với các đòn thế rất đẹp mắt và thực dụng, khi học Vịnh Xuân rất tốt cho sức khỏe và tự vệ. Tình huống...